Keukenmedewerker

Beschrijving van de onderneming

LD³ vzw, gelegen in 1000 Brussel, is op zoek naar een keukenmedewerker .

Functiebeschrijving

 • De keukenmedewerker bereidt gerechten volgens een culinair plan.
 • Hij/zij volgt de regels voor hygiëne en voedselveiligheid en de kwaliteitsvereisten van de organisatie.
 • Hij/zij werkt samen met drie andere keukenmedewerkers en de chef-instructeur.

Profielbeschrijving

 • Inzet en doelen stellen
 • Openheid voor diversiteit in kleur, gender en cultuur
 • Ervaring hebben bij voorkeur
 • Taalkennis :
 • NL : Geen kennis of basis A maar de persoon moet bereid zijn om NL te leren
 • FR : minstens basis A
 • Teamplayer, stressbestendig, respect voor voedselhygiëne, deadlines kunnen respecteren

Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Ingeschreven zijn bij Actiris als niet werkende werkzoekende ( NWWZ)  
 • Niet gewerkt hebben in het kader van een sociale economiebetrekking die de inschakeling-10 beoogt bij dezelfde werkgever.  
 • Niet gewerkt hebben in het kader van een sociale economiebetrekking die de doosrtroming-33 beoogt bij dezelfde werkgever gedurende de laatste 5 jaar.  

En een van de volgende voorwaarden :

 • Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager middelbaar onderwijs;
 • Bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 624 dagen binnen de zesendertig kalendermaanden voorafgaand aan de indiensttreding, en niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs;
 • Werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden;
 • De doelgroepen van de maatregelen voor APS (begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen) en NEET’s (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen;

Voordelen van de betrekking

 • Contract van 24 maanden
 • Voltijds functie 
 • Uurooster : van 8u tot 14u00 en van 14u30 tot 16u06
 • Prestatiedagen : Maandag tem vrijdag
 • Occasioneel avond- of weekendwerk
 • Samenstelling van de ploeg : 4 keukenmedewerkers, 1 keukenchef

Info en kandidaturen mogen bezorgd worden aan karen@ld3.be.