Medewerker schoonmaak en hygiëne

Beschrijving van de onderneming

LD³ vzw te 1000 Brussel is op zoek naar 2 medewerkers schoonmaak en hygiëne.

Functiebeschrijving

 • De medewerker schoonmaak en hygiene voert netheids-, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uit van oppervlaktes, ruimtes of uitrusting van de sites.
 • Hij/zij werkt volgens de hygiene en veiligheidsvoorschriften.
 • Hij/zij werkt mogelijks op verschillende sites.
 • Als bijkomende taken kan het gaan overt het voorbereiden van lokalen voor verhuur : schoonmaak, materiaal ter beschikking stellen (bvb vaatwerk, koffie en thee, etc.).

Profielbeschrijving

 • Inzet en doelen stellen
 • Openheid voor diversiteit in kleur, gender en cultuur
 • Ervaring hebben bij voorkeur
 • Zelfstandig kunnen werken
 • De schoonmaaktechnieken toepassen
 • Taalkennis :
 • NL : geen kennis of basis A maar de persoon moet bereid zijn om NL te leren
 • FR : geen kennis of basis A

Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Ingeschreven zijn bij Actiris als niet werkende werkzoekende ( NWWZ)  
 • Niet gewerkt hebben in het kader van een sociale economiebetrekking die de inschakeling-10 beoogt bij dezelfde werkgever.  
 • Niet gewerkt hebben in het kader van een sociale economiebetrekking die de doosrtroming-33 beoogt bij dezelfde werkgever gedurende de laatste 5 jaar.  
 • En een van de volgende voorwaarden :
 • Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager middelbaar onderwijs;
 • Bij Actiris ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 624 dagen binnen de zesendertig kalendermaanden voorafgaand aan de indiensttreding, en niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs;
 • Werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden;
 • De doelgroepen van de maatregelen voor APS (begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen) en NEET’s (jongeren die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen;

Voordelen van de betrekking

 • Contract van 24 maanden
 • Voltijds functie 
 • Uurooster : van 9u tot 12u30 en van 13u00 tot 17u06
 • Prestatiedagen : maandag tot en met vrijdag
 • Samenstelling van de ploeg : de medewerker werkt alleen, onder leiding van een instructeur.

Info en kandidaturen mogen bezorgd worden aan karen@ld3.be.