Vacature: verantwoordelijke voor Lokaal Dienstencentrum Forum (m/v/x) 

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Forum ontwikkelt haar opdracht als LDC in Brussel-Stad, meer bepaald in de wijken Anneessens, Stalingrad en Marollen. Het dienstencentrum is gelegen op de sociale huisvestingssite ‘5 blokken’ van de Brusselse Woningen, maar bereidt volop de verhuis naar Muggenstraat voor, waar het gelijkvloers van het samenwoonsprojet Casa Viva zal betrokken worden vanaf eind 2019, na de verbouwingen. 

Gezocht profiel 

Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een getalenteerde operationeel verantwoordelijke die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen: 

– coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking van het dienstencentrum teneinde een kwalitatief aanbod aan bezoekers te realiseren, o.a. het sociaal aanspreekpunt 

– ondersteuning van het team teneinde een kwalitatieve werking en een gemotiveerde equipe te bekomen 

– uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt: 

– voorbereiding van de werking van het dienstencentrum in een nieuwe wijk 

– uitbouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) in Anneessenswijk, Stalingrad en Marollen 

– aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ uitbouwen, binnen- en buitenshuis 

– samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners uitbouwen, het lokale netwerk verder opbouwen en onderhouden teneinde het aanbod voortdurend afgestemd te houden op de noden van de doelgroep 

– Integratie van het project casa viva in de basiswerking van Forum 

– vrijwilligers betrekken en aansturen 

– opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet: registratie activiteiten, jaarverslag, buurtanalyse, meerjarenplanning 

– bijdragen aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams) 

Vereiste kerncompetenties 

1/ Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen 

2/ Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving 

3/ Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de ‘klanten’ en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3 

4/ Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het ‘eigen’ leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie 

5/ Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen 

Vereiste functiespecifieke competenties 

6/ Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers 

7/ Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren 

Vereiste vaktechnische competenties 

8/ Minimum bachelor of gelijkwaardig door ervaring 

9/ Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken in het Frans 

10/ Kennis van Office-toepassingen 

Troeven 

Kennis van een andere taal dan NL/FR 

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen 

Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk 

Ervaring met/in ouderen(zorg) 

Ervaring in een leidinggevende/coachende functie 

Snelle indiensttreding mogelijk 

Plaats in de organisatie 

Je bent leidinggevende van het Forum-team (2 vaste medewerkers onthaal, verschillende doelgroepmedewerkers) en werkt nauw samen met de directeur van LD3 vzw. De organisatie LD3 stelt een diverse équipe van 16 mensen te werk, waarvan op heden 4 doelgroepmedewerkers, verspreid over de verschillende deelwerkingen. In de komende maanden worden er nieuwe activiteiten uitgewerkt binnen het luik sociale economie. 

Arbeidsvoorwaarden 

LD3 vzw biedt u een voltijdse functie en een salaris conform het barema b1b van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2.552,77 euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3.147,86 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement. 

Selectieprocedure 

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 10/10/2019 om 18u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie LDC Forum’. De sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op 14/10 of 15/10 . Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Het jaarverslag 2018, het organogram, documentatie over het Casa Viva-project of andere relevante info kan worden opgevraagd via marin@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven. 

Plaats van tewerkstelling 

Huidige locatie: Grootsermentstraat 8 1000 Brussel 

Toekomstige locatie (eind 2019): Muggenstraat 5 1000 Brussel 

LD3 voert een gelijkekansenbeleid. 

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.