VRIJWILLIGERS

LD³ vzw – LDC MIRO

ZOEKT EEN VRIJWILLIGER NEDERLANDSE TAALLESSEN

LDC Miro maakt deel uit van LD³ vzw. LD³ bouwt aan zorgzame, participatieve buurten in Brussel zodat iedereen succesvol ouder wordt.

Miro is een open ontmoetingsplek waar alle mensen die zin hebben om andere buurtbewoners te ontmoeten welkom zijn. Je kan er de krant komen lezen, samen een koffie of thee drinken, een babbel slaan of een spel spelen. Wij ondersteunen mensen bij het vinden van een plaats in de buurt.

Miro is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 16u30. Op donderdag van 9u tot 13u.

Elke donderdag voorzien we (vanaf april 2019) van 10.30 – 11.30 een les Nederlands in Miro.

LD³ vzw – LDC Miro zoekt een vrijwilliger om eenvoudige Nederlandse taallessen te geven aan mensen die geen voorkennis van het Nederlands hebben.

Voor meer informatie contacteer Hans (centrumverantwoordelijke Miro).

Waarom?

LDvindt het erg belangrijk om haar werking samen met vrijwilligers uit te bouwen. Soms zijn we op zoek naar specifieke profielen, en dan maakt LD3 deze kenbaar via 11.be of de website van Het Punt. Je vindt de zoekertjes ook hieronder.

Maar evengoed wensen de drie dienstencentra dat buurtbewoners die zin hebben om iets te betekenen voor de lokale gemeenschap, binnenspringen en dat er wordt gekeken welk (lang of minder lang) engagement er kan worden aangegaan. De taken waarvoor vrijwilligers worden ingezet zijn zeer divers: onthaal, opdienen, ateliers, boodschappen, vervoer, huisbezoeken, vorming, lessen, omkadering van activiteiten, begeleiding van uitstappen.

Aanbod?

Een plaats waar vrijwilligerswerk kan worden gedaan, en op die manier ontmoeting wordt gerealiseerd, een maatschappelijk engagement kan worden verwezenlijkt.

Hoe?

Vrijwilligers van LD3 worden ondersteund en krijgen vormingskansen; o.a. door een aanbod vanuit Het Punt.

Met kandidaat-vrijwilligers wordt een intakegesprek gevoerd om enerzijds onze werking voor te stellen en anderzijds de kandidaat te leren kennen. Er wordt bekeken of onze vraag kan aansluiten op hetgeen de vrijwilliger te bieden heeft. Indien er een match is, wordt een vrijwilligersovereenkomst opgesteld en de ‘Onthaalbrochure vrijwilligers’ overlopen. Formaliteiten zoals tussenkomst in vervoer/onkosten worden geregeld.

Er worden met de vrijwilliger opvolgingsgesprekken gevoerd, en er worden vrijwilligersvergaderingen georganiseerd zodat de inspraak verzekerd wordt

Wanneer een vrijwilliger aangeeft te willen stoppen, wordt een gesprek gepland, zodat beter inzicht kan worden verschaft in de motieven van de vrijwilliger, en zodoende het vrijwilligersbeleid te optimaliseren

Pourquoi? 

LD3 estime qu’il est très important pour son fonctionnement de travailler avec des volontaires. Parfois nous recherchons des profils spécifiques que nous mettons sur les sites 11.be et hetpuntbrussel.be, mais que vous retrouvez également ci-dessous. 

Nous y tenons aussi que les habitants du quartier viennent faire volontaire chez nous: nous avons trois centres, nous sommes donc convaincus que vous y trouverez une tâche qui vous plairait. Venez nous rendre visite au centre et nous regarderons ensemble quel engagement (long ou moins long) peut être pris. Les tâches pour les volontaires sont très diverses : réception, servir à table, ateliers, faire des courses, transport, visite à domicile, formations, cours, encadrer des activités, accompagnement lors des excursions. 

Notre offre? 

Un lieu de travail en tant que volontaire tout en rencontrant de nouvelles personnes, et un engagement social peut être accompli. 

Comment ? 

Des volontaires de LD3 sont supportés et ont la possibilité de suivre des formations: notamment une formation par ‘Het Punt’. 

Avec le candidat-volontaire un entretien d’admission sera fait pour expliquer notre fonctionnement et afin de mieux connaître le candidat. Si on peut se mettre d’accord sur les attentes et offres mutuelles, nous établirons un contrat de volontaire et regarderons ensemble notre brochure ‘Brochure d’accueil des volontaires’. Les formalités telles que l’intervention dans les frais de transport.