Administratief medewerker

Wie zijn wij?

GO.LD is een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw) in de maak, en realiseert haar missie aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. GO.LD heeft als opdracht het bouwen van participatieve en zorgzame Brusselse wijken, opdat iedereen succesvol ouder wordt. GO.LD is tevens actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van tijdelijke medewerkers te ontwikkelen in inschakelingstrajecten. GO.LD ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar. Jij zal in onze unie jouw taken uitvoeren in LD³, in nauwe samenwerking met je collega’s in de andere organisaties.

Functie

Voor deze vacature is LD³ vzw op zoek naar een administratieve kracht op halftijdse basis.

Onze nieuwe collega :

– Uitvoeren van procedures, richtlijnen en afspraken teneinde een efficiënte, nauwkeurige en moderne (algemene) administratie te waarborgen

– je voert algemeen secretariaatswerk op

– je bereidt de boekhouding voor door het registreren van facturen bankverrichtingen en transacties

– rapporteert aan de subsidiërende overheid teneinde een transparante inzage in de financiën, conform aan de regelgeving, te realiseren

– ontwikkelt en onderhoudt een efficiënte en goed werkende ICT-infrastructuur teneinde de collega’s te ondersteunen in hun opdracht

· je ondersteunt projecten op administratief vlak via het gebruik van monitoringsinstrumenten, opvolgingsdocumenten, rapporteren,

· Je werkt samen met je collega’s aan een vlotte dienstverlening, zowel intern als extern

· Je neemt deel aan activiteiten en initiatieven in het kader van de uitbouw van de organisatie.

· Je rapporteert aan de directeur en werkt nauw samen met de andere administratief medewerkers

Verwachte competenties

Flexibiliteit

– Flexibel in tijd

– Kunnen afwijken van geplande taken, en inspelen op taken die doorgespeeld worden door anderen

– Collega’s ondersteunen op vraag

Eigenaarschap

– Zelf kunnen inschatten wat belangrijk, prioritair is

– Zoeken naar verbetering, suggesties doen tot verbetering

– Zelf werk kunnen organiseren, initiatief nemen

Stressbestendig

– Nauwkeurig en efficiënt

– Is precies met cijfers (centen)

– Volgt dossiers nauwkeurig op

– Komt gemaakte afspraken na

Zin voor verantwoordelijkheid

– Doet voorstellen tot ontwikkeling/verbetering ( op administratief, financieel vlak)

– Neemt initiatief om tot verwachte resultaten te komen

– Neemt ook verantwoordelijkheid op voor de ‘brede’ organisatie, niet alleen voor eigen werkterrein

– Zoekt bij problemen zelf naar een oplossing of signaleert indien zelf geen oplossing kan vinden

– Durft andere organisaties/derden aanspreken op ‘hun’ verantwoordelijkheid

– Hakt indien nodig zelf knopen door (binnen de marge van eigen bevoegdheid)

Resultaatgericht handelen

– Houdt de focus op het resultaat en handelt in functie daarvan ( organiseert de taken, stelt prioriteiten en houdt tijdsindeling in de gaten)

– Zoekt nieuwe manieren om tot resultaten te komen, is creatief met beperkte middelen

– Is efficiënt

– Haalt deadlines

– Zin voor improviseren

Vaktechnische competenties

– Heeft officepakket in de vingers

– Kan collega’s de basis IT-ondersteuning geven

– Heeft naast Nederlands een goede kennis van het Frans

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een halftijdse functie (19u) met een contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1c van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit, voltijds : 2658 euro bruto – 10 jaar anciënniteit, voltijds: 3445 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement. De locatie is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, in het hartje van Brussel Stad. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving met een team van gedreven collega’s.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft, bezorg dan zo snel als mogelijk je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie administratief medewerker’. Kandidaturen die vroeger worden ingezonden, worden sneller verwerkt. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om onze organisatie eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Indiensttreding bij voorkeur zo snel mogelijk.

Meer info over de GO.LD-organisaties: http://www.ld3.be https://cosmosvzw.be/ http://www.deharmonie.be/ http://bricoteam.brussels/nl/