HISTORIEK

LD³ vzw werd eind 2016 opgericht en was het resultaat van een fusie van Het Anker vzw (met dienstencentrum Het Anker) en Forum vzw (met dienstencentra Forum en Miro). De organisatie werd in 2017 erkend als PIOW – plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid – met facility management als sociale economie-activiteit. In 2020 werden daar een klusdienst en buurtrestaurant aan toegevoegd.  

Het Anker 

In haar beginjaren (eind jaren 1980) was Het Anker gevestigd op de zolders van het voormalige rust- en verzorgingstehuis Pacheco, uitgebaat door OCMW Brussel. In 1995 verhuisde het naar de huidige lokalen in de Marcqstraat. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en VGC kreeg Het Anker de kans om haar gebouwen volledig te renoveren. Dit nam een aanvang in 2018 en begin 2020 nam de vernieuwde werking opnieuw haar intrek. Ontmoeting staat er centraal. Het lokaal dienstencentrum wenst eveneens een kader te creëren om informele zorg op kleine schaal mogelijk te maken. Hiervoor werkt het LDC met de talenten, competenties en hulpvragen aanwezig bij de bewoners van de Begijnhof-, Diksmuide-, Dansaert-, OLV ter Sneeuw en Martelarenwijken.  

Forum  

In de wijk van ‘de vijf blokken’ (site van sociale woningen van Brussel Stad) is begin de jaren ’90 de nood hoog, veel armoede, isolement, onveiligheid. Wanneer begin 1994 de dienst ‘De Schutting’ het gelijkvloers appartement op deze site verlaat, is meteen een locatie gevonden om te starten met het ‘Forum’, met behulp van het buurtcomité. Het zou een dienstencentrum worden dat zich van het begin richt tot de buurtbewoners. Samen met andere organisaties actief in ‘de vijf blokken’, werd ook verder gewerkt aan een ‘zorgzame’ buurt, waar gepoogd wordt de buurt te ondersteunen door de (kleine) zorg voor buren op te nemen. 

Door de ongeschiktheid van de infrastructuur, werd in 2019 een pand in Anneessenswijk gerenoveerd, waar sinds 2020 Forum haar intrek heeft genomen. Ze gaat er aan de slag met de bewoners van de de Anneessenswijk, Stalingrad en de Marollen. 

Miro 

Het ontstaan van Miro ligt in een samengaan van ambities van Forum en het samenwoonstproject Brutopia in de Vorstse Merodestraat. Miro opende haar deuren in het voorjaar van 2015, en van bij de start wordt voluit voor een open buurtwerking gekozen, met focus op contacten tussen generaties en culturen. Sinds september 2015 kiest Miro ervoor om met lokale partners samen te werken om een rijker aanbod aan laagdrempelige activiteiten uit te bouwen. Met Captages trekt Miro sinds 2019 voluit de kaart van de ‘informele zorg’, door het creëren van duo’s van voisineurs en voisinés, in samenwerking met Bras Dessus Bras Dessous.