vacatures

Vacature buurt-en ouderenwerker (m/v/x) in LD³ vzw

70% tewerkstelling–GECO –onbepaalde duur

LD³ vzw is een sociaal-democratische onderneming en heeft als opdracht het bouwen van participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. LD³ is actief in Vorst en Brussel Stad, met drie lokale dienstencentra (Het Anker, Miro en Forum). Daarnaast ontwikkelt ze twee activiteiten in sociale economie: buurtrestaurant Het Anker en klus-en facilitydienst Ou(t)ils. Meer info op http://www.ld3.be.

Functie

Naar aanleiding van het pensioen van onze collega, is LD³ vzw op zoek naar een buurt-en ouderenwerker in Het Anker. Ben jij de sociale en warme persoonlijkheid die een plekje ambieert in onze werking? Wil jij graag met collega’s, vrijwilligers en buurtbewoners een zorgzame buurt uitbouwen? Lees dan zeker even verder voor wat verdere toelichting rond de taken:

1/ Onthaal van ouderen en buurtbewoners: een laagdrempelig en warm ‘buurthuis’ in de wijk uitbouwen teneinde mensen met elkaar in verbinding te brengen.

2/ Creatieve en toegankelijke activiteiten op maat organiseren, teneinde kansen inzake gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid te optimaliseren.

3/ Buurtgericht werk

Inzetten van talenten actief in de wijk teneinde iedereen in diezelfde wijk succesvol ouder te helpen worden.

Opzetten, uitvoeren en evaluerenvan samenwerkingen met lokale en bovenlokale partners teneinde via samenwerking een zorgzame wijk te realiseren

4/ Sociaal infopunt: organisatie van een algemeen, breed infopunt teneinde ouderen individueel te ondersteunen. Doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten.

Daarnaast kunnen nog een aantal andere/ondersteunende rollen worden gedefinieerd in functie van je specifieke talenten (bvb. aansturing tijdelijke medewerkers, vrijwilligers, stagiairs) en in lijn met de opdracht van LD³.

Vereiste kerncompetenties

Flexibiliteit:

-Is in staat verschillende taken te combineren

-Is in staat zich aan te passen aan een divers publiek

-Is flexibel in werkplaats/werktijd

-Is bereid te switchen van taken, in te springen waar nodig

-Is in staat agenda om te gooien, past zich aan aan wijzigende omstandigheden

Openheid:

-Benadert iedereen op dezelfde manier

-Heeft geen vooroordelen, is niet vooringenomen

-Is open in de communicatie, naar anderen, en over zichzelf (mening durven delen)

Klantgerichtheid:

-Is alert

-Kan goed observeren

-Kan aandacht bij klanten houden

-Kan op gepast moment tussenkomen (en durft dit ook)

-Anticipeert voor dingen uit de hand dreigen te lopen

-Heeft aandacht voor de wensen en behoeften van de bezoekers

-Past het aanbod aan aan de bezoekers én aan de toekomstige bezoekers

-Past houding en taal aan aan divers publiek

-Gaat respectvol om met iedereen

Eigenaarschap:

-Neemt verantwoordelijkheid op, binnen eigen grenzen en binnen grenzen organisatie, stelt zich eerst de vraag “wat kan ik zelf doen?”

-Heeft respect voor collega’s en bezoekers

-Denkt mee om oplossingen te vinden voor problemen/uitdagingen

-Signaleert knelpunten, doet voorstellen om kwaliteit te verbeteren

-Is alert voor maatschappelijke ontwikkelingen (kijkt verder dan de muren van het centrum)

-Neemt initiatief, wacht niet af (binnen organisatiekader)

Integriteit:

-Stelt zich loyaal op naar organisatie, collega’s

-Is eerlijk

-Staat achter de kernwaarden van de organisatie

-Oordeelt/veroordeelt niet

Functiespecifieke competenties

Empathie

-Luistert actief: beluisteren van een verhaal zonder eigen interpretatie (vanuit standpunt van de betrokkene)

-Is aandachtig

-Handelt empowerend(vertrekkend vanuit de leefwereld en capaciteiten van de gesprekspartner)

Samenwerken

1/ Met collega’s

-Vanuit open communicatie

-In lijn met het organisatiedoel

-Heeft goed zicht op het functioneren van anderen (talenten, expertise)

-Is loyaal aan teamafspraken

2/ Met externe partijen

-Deelt kennis en info

-Ziet win-win, dient wederzijdse belangen, legt agenda’s open op tafel, is eerlijk rond doelen

-Heeft respect voor afspraken

-Geeft feedback: lerende houding

-Respecteert professioneel kader

Ondernemen

-Durft een idee te uiten

-Houdt vinger aan de pols

-Toont initiatief, ontwikkelt acties en test uit

-Schaaft kennis bij(bvb. door vormingen te volgen)

Emotionele weerbaarheid

-Haalt bij conflict, de angel eruit

-Is stressbestendig

-Maakt dingen bespreekbaar

-Creëert open klimaat

-Kan externaliseren, voelt zich niet altijd (direct) persoonlijk aangevallen

-Vindt zich in de ethische code

-Toont realiteitszin in verwachtingen

-Kent zichzelf

-Houdt emotionele afstand

Vereiste vaktechnische competenties

1/ In het bezit zijn van een bachelordiploma

2/Taal: goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, goede kennis van het Frans

3/Kennis van Office-toepassingen

Extra troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Ervaring met ouderen

Indiensttreding noodzakelijk op vrijdag 1/04/2022.

Plaats in de organisatie

De organisatie stelt een diverse équipe van een 30-tal mensen te werk, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Je gaat aan de slag in LDC Het Anker en werkt nauw samen met de verantwoordelijke van het LDC en het buurtrestaurant, de keukenéquipe en de vrijwilligers.

Arbeidsvoorwaarden en troeven

LD³ vzw biedt u een deeltijds contract van onbepaalde duur en een salaris conform het barema B1c van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit bij voltijdse tewerkstelling : 2360 euro bruto –5 jaar anciënniteit: 2661 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding. Je werkt in Brussel, de locaties zijn vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Je gaat aan de slag in een fijne werkomgeving, met vernieuwde infrastructuur en met een team van gedreven collega’s. De vrije dagen kunnen in samenspraak met de verantwoordelijke van Het Anker bepaald worden. De 70% tewerkstelling wordt bij voorkeur over 4 dagen gespreid.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden voor een geco-contract, bezorg dan uiterlijk tegen ten laatste maandag 21/02/2022 9u je CV, motivatiebrief en A6-attest (te bekomen bij Actiris) aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie buurt-en ouderenwerker’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 23/02/2022. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Ingrid Pecquet via ingrid@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Voorwaarden geco-contract:

Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent, OF reeds werken binnen een GECO-contract. De werkaanbieding zal bij Actiris pas half februari beschikbaar zijn.

Plaats van tewerkstelling

Marcqstraat 25, 1000 Brussel

LD³ vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.