Raad van bestuur

Leden van de raad van bestuur:

Daniël Alliët

Nora De Kempeneer

William Deraedt

Jean Lievens

Els Rochette

Bieke Vancraeynest

Klaar De Smaele

Daisy Scholts

Leden van de algemene vergadering:

Daniël Alliët

Nora De Kempeneer

William Deraedt

Dirk De Vis

Jean Lievens

Els Rochette

Bieke Vancraeynest

Michel Beerlandt

Klaar De Smaele

Daisy Scholts