Raad van bestuur

Leden van de raad van bestuur:

Daniël Alliët

William Deraedt

Els Rochette

Marja Alaerts

Klaar De Smaele

Daisy Scholts

Leden van de Algemene Vergadering:

Daniël Alliët

William Deraedt

Dirk De Vis

Els Rochette

Bieke Vancraeynest

Michel Beerlandt

Klaar De Smaele

Daisy Scholts

Marja Alaerts