home

HET ANKER
MIRO
FORUM
BUURTRESTAURANT
DE QUARTIER
HET ANKER
KLUSSERVICE DE BRICOLAGE OU(T)ILS
CASA VIVA
MaN’Aige

ZAALGEBRUIK
UTILISATION DES LOCAUX

LD³ wordt structureel financieel gesteund door: 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Brussel Economie en Werkgelegenheid: SDO-erkenning (sociaal-democratische onderneming) 
Actiris: GECO-overeenkomsten (incl. inschakelingscontracten voor jongeren) en ECOSOC-contracten.

Duurzaam wijkcontract Wiels aan de Zenne 

Innoviris: Co-create 
        
Vlaamse Gemeenschapscommissie 

Welzijn, gezin en gezondheid: subsidie voor lokale dienstencentra 

Vlaamse Gemeenschap 

Agentschap Zorg en Gezondheid: woonzorgdecreet 
Sociaal fonds voor het Sociaal Cultureel Werk: subsidie sociale maribel en subsidie deeltijds leren/deeltijds werken 

VIA 
 

GIFTEN

Diverse kleine giften.
Wil je onze werking steunen? Doe een gift via BE11 7340 1402 0448

STRUCTURELE SAMENWERKINGEN 

  • Verschillende OCMW’s in het kader van Artikel-60, namelijk die van Vorst, Elsene, Kraainem, Vilvoorde, Koekelberg, Sint-Lambrechts-Woluwe 
  • Boost  
  • Bras Dessus Bras Dessous in het kader van Captâges 

 
KOEPELORGANISATIES 

  • vzw Tracé Brussel 
  • vzw FEBIO, Federatie van de Brusselse Initiatieven voor Ontwikkeling van werkgelegenheid

PARTNERS MIRO:

PARTNERS FORUM:

Met de steun van/Avec le soutien de: