Buurtrestaurant

In Buurtrestaurant Het Anker kan je elke weekdag van 12u tot 14u terecht voor een soep of een vlees/vis of vegetarisch menu. Take-away is eveneens mogelijk, in onze eigen verpakkingen of met jouw verpakkingsmateriaal. Specifieke groepen (onder meer ouderen uit Brussel Stad) kunnen van een reductietarief genieten.

Het buurtrestaurant verzorgt ook cateringopdrachten, meer info kan bekomen worden via 02/889 00 80 of anker@ld3.be.

Tegelijk is het buurtrestaurant een werkervaringsproject, wat betekent dat de medewerkers een socio-professioneel begeleidings- en inschakelingstraject doorlopen. LD³ oefent deze activiteit uit als sociaal-democratische onderneming en is in die zin een actieve pleitbezorger voor ‘waardig werk’.

@ Lien Peters