Outils

Ou(t)ils is een klusdienst, opgericht in de schoot van Miro, en biedt kleine herstellings-, onderhouds- en verfraaiingswerken aan. Alle inwoners en organisaties in Vorst kunnen er gebruik van maken. Tegelijk is het een werkervaringsproject, wat betekent dat de medewerkers een socio-professioneel begeleidings- en inschakelingstraject doorlopen. LD³ oefent deze activiteit uit als sociaal-democratische onderneming en is in die zin een actieve pleitbezorger voor ‘waardig werk’. 

Meer info op de site http://www.outilsbxl.be