MaN’Aige

Het cahier van dit onderzoeksproject kunt u hier inkijken. Le cahier de ce project de recherche peut être consulté ici.

LD³ Het Anker ligt aan de basis van het MaN’Aige project. Het project verkent hoe we aan een zorgzame buurt kunnen bouwen in twee wijken van 1000 Brussel:

Martelaars en OLV ter Sneeuw.

Het project is in 2019 begonnen dankzij een subsidie van Innoviris binnen het kader van het CoCreate programma. Het project als geheel eindigt in oktober 2022.

De specificiteit van het project is dat het focust op buurtgebruikers (winkeliers, bedrijven, instellingen, verenigingen, pendelaars, voorbijgangers, ….). Hun aanwezigheid heeft een duidelijke impact op de wijk maar welke verbindingen ontstaan met de wijk en haar bewoners en hoe draagt dit bij aan een zorgzame buurt? Welke rollen spelen ze of willen ze spelen mbt zorgzaamheid?

LD³ Het Anker, VUB, Kenniscentrum WWZ, Odisee en Maison Médicale Enseignement liggen aan de basis van het project maar het gaat eigenlijk door in co-creatie met de buurtbewoners en gebruikers van de twee doelwijken.

Meer weten?

  • mail anker@ld3.be

LD³ Het Anker a initié le projet MaN’Aige qui vise à comprendre comment construire un quartier d’entraide dans deux quartiers de 1000 Bruxelles: Martyrs et ND aux Neiges.

Ce projet a démarré en 2019 grâce à un subside de Innoviris dans le cadre de son programme CoCreate. Le projet se terminera en octobre 2022.

La spécificité du projet est d’inclure les utilisateurs (commerçant, entreprise, institution, association, navetteur, passant, …) dans l’entraide. Leur présence affecte le quartier, quelles relations ont-ils avec le quartier et quels rôles veulent-ils et peuvent-ils jouer pour y développer l’entraide?

A la base du projet, se trouvent LD³ Het Anker, VUB, Kenniscentrum WWZ, Odisee et Maison Médicale Enseignement. Mais le projet se fait aussi et surtout en co-création avec les habitants et utilisateurs des deux quartiers visés.

Nous explorons l’entraide au moyen de 7 labs, c’est-à-dire 7 thèmes pour approcher l’entraide.

Vous voulez en savoir plus?