Casa Viva

Casa Viva in de Muggenstraat is een solidair woonproject met 12 appartementen voor kwetsbare senioren en jonge gezinnen met een migratieachtergrond. De huurprijzen zijn aangepast aan mensen met een laag inkomen. Op het dak van het gebouw vormt een gemeenschappelijk terras en een tuin, een ontmoetingsplek voor de bewoners, op het gelijkvloers situeert zich Forum. 

Dit woonproject in Brussel is samen met de bewoners ontwikkeld. Gedurende twee jaar gingen Forum en Samenlevingsopbouw Brussel aan de slag met bewoners van de Anneessenswijk. Ze dachten samen na over hun noden, verwachtingen en mogelijkheden en over hoe ze willen samenleven.  

Stap voor stap werkten de bewoners het project uit. In de Muggenstraat leven de bewoners hun eigen leven, ieder in zijn eigen woning. Tegelijkertijd leven ze er samen, met de intentie om als goede buren voor elkaar te zorgen en een sociaal vangnet voor elkaar te vormen. Begin 2018 namen de eerste bewoners hun intrek in het gerenoveerde gebouw. 

Het project Casa Viva kwam tot stand in samenwerking met Livingstones en Baita, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, VGC en het Brussels Gewest. 

Meer info:  

Cahier Casa Viva https://www.kenniscentrumwwz.be/cahier-casa-viva