Diensten – Services

logo-buurtresto-transparant

Buurtrestaurant het Anker – volg ons op Facebook: http://www.facebook.com/HetAnkerBuurtrestaurant

VOOR EEN GEZONDE HAP EN EEN DEUGDDOENDE KLAP

– MENU 1: soep, gerecht met vlees / vis, dessert
– MENU 2: soep, alternatief gerecht, dessert
– OF: grote kom soep

PRIJZEN:

Standaardprijs menu: 8 euro – enkel grote kom soep 2,5 euro

Verlaagd tarief: 5 euro – enkel grote kom soep 1 euro
· Bewoners van Brussel Stad en 65 jaar of ouder
· Bewoners van Brussel Stad en attest verhoogde tegemoetkoming
of omnio

Verlaagd tarief : 6 euro – enkel grote kom soep 1 euro
· Bewoners van Brussels Hoofdstedelijk Gewest (excl. Brussel Stad)
en 65 jaar of ouder
· Bewoners van Brussels Hoofdstedelijk Gewest (excl. Brussel Stad)
met attest verhoogde tegemoetkoming of Omnio

Mee te brengen documenten om recht te hebben op de korting:
· Een bewijs van je woonplaats (via woonplaats of ander bewijs)
· Identiteitskaart als bewijs geboortedatum
· Attest verhoogde tegemoetkoming of omnio attest

De kortingskaart is 1 jaar geldig en moet op aanvraag vertoond worden aan de kassa om op kortingstarief aanspraak te kunnen
maken. Bij verlies moeten de gevraagde bewijsstukken opnieuw voorgelegd worden.

Resto de quartier het Anker – suivez nous sur Facebook: http://www.facebook.com/HetAnkerBuurtrestaurant

POT-AU-FEU, POTE A TABLE

– MENU 1: soupe, plat avec viande/poisson, dessert
– MENU 2: soupe, plat alternatif, dessert
– OU: grand bol de soupe

PRIX:

Prix standard menu: 8 euro – uniquement un bol de soupe: 2,5 euro

Tarif réduit menu: 5 euro – uniquement un bol de soupe: 1 euro
· Résidents de Bxl Ville et 65 ans et plus
· Résidents de 1000 Bxl Ville et certificat d’allocation majorée ou omnio

Tarif réduit menu: 6 euro – uniquement un bol de soupe: 1 euro
· Résidents de la Région de Bruxelles-Capitale (hors Bruxelles Ville)
et 65 ans ou plus
· Résidents de la Région de Bruxelles-Capitale (hors Bruxelles Ville)
certificat de remboursement majorée ou Omnio

Documents à apporter pour avoir droit à une réduction:
· Une preuve de votre lieu de résidence (avec votre adresse ou autre preuve)
· Carte d’identité pour vérifier votre date de naissance
· Attestation d’allocations majorées ou attestation omnio

La carte de réduction est valable pendant 1 an et doit être présentée à
la caisse sur demande pour avoir droit à un tarif réduit. En cas de perte,
les pièces justificatives demandées doivent être resoumises.

inforonde-anker

Sociale dienst – Infopunt

Heb je  vragen? Wij maken u wegwijs in de Brusselse sociale dienstverlening. Bel ons of kom langs op maandag (9u-12u).

Service social – Point d’info

Tout renseignement concernant les pensions, factures, allocations, soins à domicile, aide familiale,… Pour questions urgentes ou une visite à domicile, tenez contact ou venez les lundis de 9h-12h

hand-anker

Medische verzorging 

Maandelijks: pedicure (18 €), manicure (11 €) of gelaatsontharing (8€),  massage rug (18 €), voeten (8 €) of lichaam (24,90 €). Voor de datum, gelieve de maandkalender te consulteren.

Soins médicaux

Chaque mois vous pouvez vous inscrire pour:pédicure (18 €), manicure (11 €), épilation du visage (8 €), massage du dos (18 €),pieds (8 €) ou corps (24,90) €. Pour la date, consultez le calendrier.

voetje-anker

Esthetiek

Tweede en vierde vrijdag van de maand. Voeten, handen (5 €) of gelaat. Haar knippen kan op aanvraag.

Esthétique

Chaque deuxième et quatrième vendredi du mois. Les pieds, les mains (5 €) ou le visage. Coupe cheveux sur demande.

kraan-anker

Klusjesdienst / Ramen wassen 

Een lekkende kraan of verstopte afvoer? Onmogelijk om zelf nog de vensters te wassen? Contacteer ons, wij helpen je graag verder!

Petits travaux à domicile / Laver les fênetres

Un robinet qui fuit, l’écoulement bouché,…Trop difficile pour nettoyer les vitres? Prenez contact avec nous, on vous aidera.

auto-ankerzak-anker

Boodschappen en vervoerdiensten 

Elke tweede en vierde donderdag van de maand gaan we samen met ons busje naar een supermarkt. Indien nodig helpen we je graag bij het uitladen en zetten we je thuis af. Exacte data? Zie kalender! Prijs voor transport: slechts 2 €! Vervoer van/naar activiteiten van het LDC zijn ook mogelijk.

Transport et courses à domicile

Chaque deuxième et quatrième jeudi du mois vous pouvez faire appel à notre minibus pour aller au supermarché. On vous aide à décharger et on vous ramène! Prix: 2 € pour le transport! Transport pour des activités de notre centre est aussi possible.

naaldje-anker

Retouchedienst 

Habiba herstelt, verandert of maakt gewoon kleding op maat. Vraag aan het onthaal voor meer info.

Service de retouche

Habiba retouche, transforme et fait la confection des vêtements. Demande à l’accueil pour plus d’informations.