GO.LD zoekt horecaverantwoordelijke

Wat doe je?

. Je coördineert de GO.LD horeca-activiteiten (productie, levering aan huis, service en salle). Dit betekent onder meer dat je een coherent prijzenbeleid uitdoktert, gemeenschappelijke leveranciers kiest, samenwerking stimuleert door transversaal antwoorden te bieden op gemeenschappelijk ervaren uitdagingen

· Je ondersteunt de chef- koks en zaalverantwoordelijken in hun rol als instructeur bvb door het uitwerken van korte interne vormingsmodules (bvb rond coachend leiderschap, omgaan met weerstand, teammanagement etc.), door het uitwisselen van goede praktijken of organiseren van intervisies maar bvb ook het organiseren van back-upregelingen in het geval van verlof of collectieve sluiting

· Je ondersteunt de chef- koks en zaalverantwoordelijken om tot een kwalitatievere dienstverlening te komen bvb thematisch (gezonde voeding, vegetarische keuken, koken met recup-voedsel, etc.), door opmaak, opvolging en controle HACCP-beleid, stockbeheer, e.a.

· Je verzorgt de cateringactiviteiten en bouwt ze uit, je beoordeelt de aanvragen voor nieuwe horecaprojecten (aan de hand van een criterium-gebaseerd proces). Dit betekent onder meer dat je offertes opmaakt, partnerschappen onderhandelt, nadenkt over ontwikkeling van ‘in huis’ cateringopdrachten, de cateringploeg mee aanstuurt, etc.

· De horecaverantwoordelijke neemt actief deel aan de opmaak van het strategisch beleid van GO.LD, met een bijzondere inbreng betreffende de horeca-activiteiten, en zet een operationele organisatie en cultuur neer om de missie, strategie, plan en prioriteiten zo efficiënt en impactvol mogelijk te implementeren. Belangrijk daarbij is dat je dagdagelijks de missie en bestuursprincipes van GO.LD (lokale verankering, participatief en democratisch, efficiënt) bewaakt

Wie ben je?

· Je onderschrijft de visie en missie van GO.LD en neemt graag initiatief om deze mee te verwezenlijken

· Je bent coach-vaardig en weet op een ondersteunende manier kennis te delen

· Je bent flexibel en staat open voor experiment en vernieuwing

· Je stelt hoge eisen aan je eigen werk

· Je voelt je nauw verbonden en medeverantwoordelijk voor de organisatie

· Je beheerst heel goed het Frans en liefst ook het Nederlands

· Wonen in, of een band hebben met Brussel is een pluspunt

· Je bent jonger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar

Wat bieden we je?

GO.LD biedt je een voltijdse functie van onbepaalde duur en een salaris conform de barema’s van paritair comité 329.01 met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement. Je hebt recht op 20 dagen wettelijk verlof (indien opgebouwde rechten) en een forfaitair aantal dagen bijkomend verlof die worden toegekend ter compensatie van je flexibiliteit. De arbeidsduurwetgeving is op deze functie niet van toepassing.

Je hebt een werkplaats in Brussel (vandaag: Anderlecht en/of Brussel-Stad) en wensen dat je zo snel mogelijk in dienst treedt.

Interesse?

Je CV en motivatiebrief zijn welkom tegen ten laatste 16.11 om 12u, en mogen gericht worden aan karen@ld3.be met als vermelding ‘sollicitatie horecaverantwoordelijke GO.LD’. Kandidaturen die vroeger worden bezorgd, zullen sneller behandeld worden.

De selectieprocedure bestaat uit een screening van CV en motivatie, een mondeling interview, en een praktische proef.

Voor meer info over de vacature kan je contact opnemen met Karen De Clercq, via bovenvermeld mailadres of 02/889 00 80.

Meer info over de GO.LD-organisaties:

http://www.ld3.be

http://www.cosmosvzw.be

http://www.deharmonie.be

http://www.bricoteam.brussels