Over de dienstencentra

Een lokaal dienstencentrum is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt.

Door informatie, dienstverlening en een gevarieerd activiteitenaanbod streven we naar een zolang mogelijk zelfstandig wonen en kwaliteitsvol leven van de gebruiker.

De gebruiker

Wordt door de medewerkers van het lokaal dienstencentrum respectvol en waardig benaderd.

Het lokaal dienstencentrum

Streeft naar een eigentijds aanbod gebaseerd op maatschappelijke behoeften en vanuit een niet-discriminerende houding.

Realiseert zijn doelstellingen door te werken met hedendaagse methodieken.

Werkt samen met andere organisaties binnen de thuiszorg.

Signaleert noden en behoeften van zijn gebruikersgroep en geeft suggesties aan het beheer.

Stimuleert de inzet van vrijwilligers en ondersteunt hen binnen zijn werking.

Het lokaal dienstencentrum wil dit doel op drie manieren vervullen:

Informatie en advies: u kunt in het lokaal dienstencentrum terecht voor al uw vragen over ouder worden, zelfstandig wonen, activiteiten…;

Ontspannings- en vormingsactiviteiten: u kunt in het lokaal dienstencentrum kaarten met vrienden, een taalles of andere cursus volgen, een uitstap doen…

Zorg verstrekken: in elk lokaal dienstencentrum kunt u terecht voor verzorging, zoals pedicure, manicure, haar- en gelaatsverzorging, hulp bij boodschappen…

%d bloggers liken dit: