STAGE

1. Stageplaats vzw LD³ : Communicatie en marketing 

Goesting om mee in de schoenen te staan van een nieuw opstartend project? Heb je een hart voor sociale, buurtgerichte projecten én ben je gekriebeld om hier mee je schouders onder te plaatsen?

Zin om mee na te denken over een creatieve aanpak om via heldere communicatie en duidelijke marketing ons nieuw buurtrestaurant op de kaart te zetten?

Jouw frisse blik en vernieuwende ideeën kunnen ons zeker inspireren. Je kan je verwachten aan een gedreven team van een 20-tal personen, en een werkplek op een nagelnieuwe locatie in het centrum van Brussel.

Wanneer kan je beginnen?

We hebben één plek voor een enthousiaste stagiair(e).  De vereiste is wel om minstens 8 weken stage te lopen, zodat je op een goede begeleiding kan rekenen en wij omgekeerd ook iets kunnen opsteken van jou. Een nog langere periode is ook mogelijk.

Welke profiel zoeken we?

  • Je volgt een opleiding in communicatie en/of marketing. Je bent goed op de hoogte van de verschillende kanalen (zowel off- als online) om het aanbod bij de verschillende doelpublieken bekend te maken
  • Je hebt organisatietalent en een ‘hands-on’ mentaliteit
  • Je kunt zelfstandig werken, en ook in team
  • Je kan vlot aan de slag met de verschillende media (website, social media, etc.)
  • Je bent creatief en hebt zin voor initiatief
  • Je bent flexibel en stressbestendig
  • Je hebt een hart voor sociale economie

Interesse?

Contacteer ons met een korte maar leuke motivatie, en wij nodigen je uit voor een gesprek. Richt je brief aan Isabelle via isabelle@ld3.be .

Meer info over LD³?

http://www.ld3.be 

2. Stageplaats vzw LD³: Onderzoek binnen de wijk.

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra, Het Anker, Forum en Miro, en een project sociale economie, actief in diverse Brusselse wijken. LD3 ambieert dat iedereen succesvol ouder wordt. Dit betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

LD3 wil deze ambitie waar maken door de ontwikkeling van een zorgzame buurt. Een zorgzame buurt is een buurt waar mensen ‘zorgen’ voor elkaar. LD3 valoriseert de vrijwillige inzet en spontane solidariteit van elke geëngageerde burger en bieden kans ook aan kwetsbare of zorgbehoevenden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen blijven doen aan de samenleving. Dit vergt aangepaste taal en methodieken die ook minder mondige burgers tot dragers en eigenaars van oplossingen maakt, en is een tijdsintensief proces.

Dit gebeurt in diverse Brusselse buurten waarbij ze zicht richt op zowel ’zorgvrije’ ouderen als ouderen met een zorgnood. De buurt als actiedomein wint aan belang in de organisatie van het dagelijks leven en de waarborg van deze kwaliteit van leven. Een ‘buurt’ is niet zozeer een administratieve of geografische afbakening, dan wel wat door bewoners als meest nabijgelegen leefomgeving wordt ervaren. Buurtanalyses maken dan ook duidelijk welke specifieke kwetsbaarheid een bepaalde buurt typeert. Zo kan er een focus liggen op bv. ouderen met een migratie-achtergrond, ouderen in sociale uitsluiting, ouderen in armoede, of nog andere.

De organisatie ontwikkelt een strategie om deze meer/meest kwetsbare ouderen te bereiken en te bedienen. Mogelijks worden in de buurt naast ouderen ook nog andere kwetsbare groepen geïdentificeerd. LD3 bekijkt in welke mate, binnen haar opdrachtbepaling, noden gelenigd kunnen worden door creatie van een aanbod of inschakeling in/versterking van een bestaand netwerk. LDfaciliteert mogelijkheden en werkt vanuit het perspectief van de buurt en haar buurtbewoners, en de zorgprofessionals die erin actief zijn. Iedereen in de buurt is betrokken partij: bewoner (ongeacht de leeftijd) of gebruiker, dienstverlener of voorziening. Hoe vroeger en hoe actiever de participatie van de buurt, hoe meer kans dat de zorgzame buurt echt de zorg van buurtbewoners wordt.

LDC Het Anker onderging een grondige renovatie en werd in februari 2020 opgeleverd. Er werd een extra verdieping toegevoegd aan het gebouw. Op deze verdieping willen we graag met een (aantal) gezondheidsactoren in zee gaan. Een huisarts(enpraktijk), een orthopedist, psycholoog, kine, etc. De bedoeling is om een kruisbestuiving tussen welzijn, zorg en gezondheid mogelijk te maken, en zodoende een geïntegreerd verhaal te schrijven.

Om goed te weten waar de noden in de wijk liggen, is LDC Het Anker op zoek naar een student die dit kan opnemen. Concreet betekent dit: het afnemen van interviews, verwerking van resultaten, voorstel van aanpak formuleren, eventueel contacten leggen met zorgverstrekkers. Dit kan uiteraard ook gekoppeld worden aan nog andere opdrachten, indien gewenst.

Voor deze opdracht word je ondersteund door de directeur van het LDC, en door Huis voor Gezondheid. Interesse? Contacteer Karen De Clercq via karen@ld3.be of   02/8890080

Spontaan kandideren voor een stageplaats bij LD³

Je volg een opleiding, studie in een sociale richting en je bent op zoek naar een stageplaats?

Je gaat een uitdaging niet uit de weg, je wil véél bijleren op korte termijn, je wil ondergedompeld worden in levendige en boeiende buurten in Brussel en je wilt je inzetten voor senioren en buurtbewoners die extra zorg en aandacht kunnen gebruiken?

Als je al binnen je stage een ‘verschil’ wil maken, direct contact wil hebben met doelpubliek, met andere organisaties in het werkveld en in de buurt, dan ben je bij ons aan het goede adres.

Drie verschillende centra, drie verschillende dynamieken. Maar één groot team, met enthousiaste en geëngageerde medewerkers die je graag wegwijs maken maar die je ook ruimte laten voor eigen initiatief. Interesse? Contacteer Karen DE CLERCQ via karen@ld3.be, en laat ons weten waarom je voor een stage in het lokaal dienstencentrum kiest en welke opleiding je volgt. Je krijgt spoedig een antwoord.

Postulez spontanément pour un stage chez LD ³ 

Tu suis une formation ou des études dans une orientation sociale et tu es à la recherche d’un stage? 

Tu aimes les défis, tu veux apprendre beaucoup de choses en peu de temps, tu souhaites être immergé dans les quartiers dynamiques et fascinants de Bruxelles? T’aimerais travailler avec des seniors et les habitants du quartier qui nécessitent de l’attention et des soins supplémentaires?

Si tu veux déjà faire la « différence » pendant ton stage, interagir directement avec le public cible, avec d’autres organisations sur le terrain et dans le quartier, tu es à la bonne adresse chez LD ³ .

Trois centres différentes, trois dynamiques différentes; une grande équipe avec des collaborateurs enthousiastes et engagés qui t’apprendront les ficelles du métier, mais laisseront aussi la place aux initiatives personnelles. Intéressé? Contactez Karen De Clercq via karen@ld3.be et dit-nous quelle formation tu suis et pourquoi tu aimerais faire un stage chez nous. Nous prendrons très vite contact avec toi.