Vacature: Verantwoordelijke voor Het Anker

Verantwoordelijke voor Het Anker (m/v/x) – Geco-contract voltijds

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt.

Het Anker ontwikkelt haar opdracht in Brussel-Stad, meer bepaald in de wijken Dansaert, Diksmuide, Martelaren en OLV ter Sneeuw. Het dienstencentrum is gelegen in hartje Brussel, dichtbij Sint-Katelijneplein. In de schoot van deze plek huist eveneens een buurtrestaurant (project sociale economie).

Gezocht profiel

Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een getalenteerde operationeel verantwoordelijke die onze opdracht voor ouderen kan combineren met een horeca-passie. Hij/zij/x zal hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

– coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking van het dienstencentrum (bvb sociaal aanspreekpunt, activiteitenaanbod)

– coördinatie van de werking van het buurtrestaurant, in samenwerking met de chef-instructeur

– ondersteuning van het Ankerteam om een kwalitatieve werking en een gemotiveerde equipe te bekomen

– uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt:

o verdere voorbereiding van meerjarenplan 2023 – 2025

o uitbouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ verder uitbouwen, binnen- en buitenshuis

o samenwerkingsverbanden met lokale en bovenlokale partners uitbouwen, het lokale netwerk verder opbouwen en onderhouden teneinde het aanbod voortdurend afgestemd te houden op de noden van de doelgroep

o Vrijwilligerswerking uitbouwen

– opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet

– bijdragen aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams)

– aansturing van tijdelijke medewerkers in inschakelingstraject (schoonmaak en buurt-en ouderenwerker)

Vereiste kerncompetenties

1/ Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

2/ Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving

3/ Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de ‘klanten’ en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3

4/ Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het ‘eigen’ leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie

5/ Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties

6/ Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers

7/ Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren

Vereiste vaktechnische competenties

8/Bachelor of gelijkwaardig door ervaring

9/Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken in het Frans

10/Kennis van Office-toepassingen

Troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk

Ervaring met/in ouderen(zorg)

Ervaring in een leidinggevende/coachende functie

Snelle indiensttreding mogelijk

Plaats in de organisatie

Je bent leidinggevende van het Ankerteam (een buurt- en ouderenwerker, een zaalverantwoordelijke, een kok-instructeur en verschillende tijdelijke medewerkers in een inschakelingstraject) en werkt nauw samen met de centrumverantwoordelijken van Forum en Miro. De organisatie LD3 stelt een diverse équipe van ongeveer 35 mensen te werk.

Arbeidsvoorwaarden

LD3 vzw biedt u een voltijdse functie en een salaris conform het barema b1a van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 3093 euro bruto –5 jaar anciënniteit: 3568 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in GSM-abonnement.

U dient in aanmerking te komen voor de geco-voorwaarden, namelijk:

· Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen of Wallonië

· 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;

· OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent;

· OF reeds werken binnen een GECO-contract.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 28/02/2023 om 12u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ (karen@ld3.be) met de vermelding ‘sollicitatie Het Anker’. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be) of voor concrete vragen: Karen De Clercq. Het jaarverslag 2021, het organogram, of andere relevante info kan worden opgevraagd via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor een geco-contract, bezorg dan eveneens het A6-attest (te bekomen bij Actiris).

Plaats van tewerkstelling

Marcqstraat 25 1000 Brussel

LD3 voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.