vacature: horeca verantwoordelijke GO.LD

Horeca verantwoordelijke GO.LD voltijds contract onbepaalde duur

Wie ben jij?

Met je ervaring in horeca weet jij hoe een keuken dient gerund te worden en hoe catering-activiteiten kunnen worden uitgebouwd. Je deelt je kennis, ondersteunt en coacht de koks en zaalverantwoordelijken en maakt er een enthousiast transversaal team van. je biedt een helpende hand bij caterings. Je hebt management-kwaliteiten, je kan een partnerschap onderhandelen, en weet wat het belang is van foodcostcontrole en HACCP-wetgeving. Je wil deel uitmaken van een gloednieuw samenwerkingsverband en zoekt samen met ons naar de beste versie van onszelf. Je wenst te werken met een gemotiveerd team, dat een participatieve en democratische manier van werken hoog in het vaandel draagt. Daarnaast spreek je vlot Frans, en liefst ook Nederlands.

Wie zijn wij?

GO.LD is een gloednieuwe personele unie van 4 organisaties (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw en Bricoteam vzw) in de maak, en realiseert haar missie aan de hand van 6 buurtwerkingen (in lokale dienstencentra Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos en Vives) in Brussel Stad, Vorst en Anderlecht. GO.LD heeft als opdracht het bouwen van participatieve en zorgzame Brusselse wijken, opdat iedereen succesvol ouder wordt. GO.LD is tevens actief in sociale economie met buurtrestaurants en een klus-en facilitydienst om zo de competenties van tijdelijke medewerkers te ontwikkelen in inschakelingstrajecten. GO.LD ontwikkelt een strategie om haar dienstverlening ook toegankelijk te maken voor de meer/meest kwetsbare Brusselaar.

Shot to the heart?

Vijf dagen per week krijg je dan, om onze horeca-activiteiten (buurtrestaurants en caterings) te ondersteunen, fladderend tussen de verschillende vestigings-eenheden. Je wordt verloond conform PC 329. Je maakt deel uit van het stuurcomité, en je werkt nauw samen met de centrumverantwoordelijken.

Overtuigd? Stuur je CV en motivatiebrief naar karen@ld3.be voor 23 november!

Uitgebreid takenpakket vind je hier.

Qui êtes-vous ?

Grâce à votre expérience dans la restauration, vous savez comment une cuisine doit être gérée et comment les activités de restauration peuvent être développées. Vous partagez vos connaissances, soutenez et encadrez les cuisiniers et les responsables de salle et vous en faites une équipe transversale enthousiaste. Vous offrez un coup de main dans les activités de catering. Vous avez des compétences en matière de gestion, vous savez négocier un partenariat et vous connaissez l’importance du contrôle des coûts alimentaires et de la législation HACCP. Vous voulez faire partie d’un tout nouveau partenariat GO.LD et rechercher avec nous la meilleure version de nous-mêmes. Vous voulez travailler avec une équipe motivée qui valorise un mode de travail participatif et démocratique. En outre, vous parlez couramment le français et, de préférence, le néerlandais.

Qui sommes-nous ?

GO.LD est une toute nouvelle union personnelle de 4 organisations (Cosmos vzw, LD³ vzw, Buurtwerk Noordwijk vzw et Bricoteam vzw) qui réalise sa mission par le biais de 6 maisons de quartier (Het Anker, Forum, Miro, De Harmonie, Cosmos et Vives) à Bruxelles-Ville, Forest et Anderlecht. La mission de GO.LD est de construire des quartiers bruxellois participatifs et bienveillants afin que chacun puisse vieillir avec succès. GO.LD est également actif dans l’économie sociale avec des restaurants de quartier et un service de bricolage et de petites rénovations visant à développer les compétences des travailleurs temporaires dans des projets d’insertion. GO.LD développe une stratégie visant à rendre ses services également accessibles aux Bruxellois les plus vulnérables.

Cela vous parle?

Vous serez donc amené à soutenir nos activités en horeca (restaurants de quartier et caterings) cinq jours par semaine, en passant par les restaurants de quartier. Vous serez rémunéré(e) selon CP 329. Vous ferez partie du comité de direction et vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables de centre.

Convaincu? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à karen@ld3.be avant le 23 novembre !

Les fonctions détaillées sont disponibles ici.