Maandelijkse straatontmoetingen in de Wielswijk

In september 2021 organiseerde Miro voor het eerst samen met de buren, Maison des Jeunes de Forest en Les Gardiens de la paix een buurtfeest in de Wielswijk. Al snel bleek dat er enorme behoefte was om elkaar vaker te ontmoeten, dus het kon onmogelijk bij één editie blijven. De wijk kent echter een bewogen geschiedenis. In mei 1991 kwam het in Vorst tot een confrontatie tussen lokale jongeren en politie. Meer dan tweehonderd mensen werden toen opgepakt. De rellen van Vorst leidden direct of indirect tot heel wat nieuwe beleidsmaatregelen, waaronder wijkcontracten.  

Met de moord op Soufiane in 2020 kwam de wijk opnieuw in een negatief daglicht te staan. 

De inwoners en organisaties blijven ondertussen continue inspanningen doen om de bewoners te verbinden.

Ze sloegen de handen ineen om een langdurig traject van ontmoeting en verbinding in de wijk op te starten via met  een maandelijks buurtfeest in de Merodestraat,  waar Miro gelegen is.

Elk buurtfeest heeft een uniek thema. In april bracht de IFTAR een 100-tal mensen op de been, in augustus wordt het buurtfeest mee opgenomen in de afsluiting van Park Poétik.

Ontmoeting creëren tussen buurtbewoners is het ultieme doel. Door de samenwerking tussen een jongerenorganisatie en Miro, kan een bijzonder heterogeen publiek bereikt worden en ontstaat een informeel netwerk van buren. De uitdaging in Brussel is groot: contacten tussen buren zijn schaars, en zonder emotionele band is er nauwelijks sprake van burenhulp. Het is dus de eerste opstap naar een zorgzame wijk, waar buren ‘zorgen’ voor buren door het opnemen van kleine taakjes, een oogje in het zeil te houden, een warme nabijheid te garanderen.